Truy cập

Hôm nay:
159
Hôm qua:
115
Tuần này:
500
Tháng này:
341
Tất cả:
136249

Clip TVC tuyên truyền về quét mã QR ở nơi công cộng: https://drive.google.com/file/d/1tcf7bI3qEyj4OiEVLzmPKZAGyOJ_0ir/view?usp=sharing

Clip TVC tuyên truyền về quét mã QR ở nơi công cộng:

Tin tức sự kiện

Clip TVC tuyên truyền về quét mã QR ở nơi công cộng: ...Clip TVC tuyên truyền về quét mã QR ở nơi công cộng: https://drive.google.com/file/d/1tcf7bI3qEyj4OiEVLzmPKZAGyOJ_0ir/view?usp=sharing
Video ca nhạc truyên truyền về PC Covid và quét QR: ...Video ca nhạc truyên truyền về PC Covid và quét QR: https://drive.google.com/file/d/1XjAGK8McHbesEXTz157d-rv_RiFiJgq/view?usp=sharing
Clip giới thiệu về ứng dụng PC Covid:...Clip giới thiệu về ứng dụng PC Covid: https://drive.google.com/file/d/1SXV_j7MiaRNLPEj5KoaWtFUSv6XQbTMi/view?usp=sharing
hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng (gồm tài liệu và...hướng dẫn xuất trình mã QR nơi công cộng (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1PATdwWh9Tt0FXUn0zsrxRgISA8ilHyc?usp=sharing
Hướng dẫn phản ánh trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và...Hướng dẫn phản ánh trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1p7yvhnDyJKXOq1tsE_o4qoOaTdnbYsjI?usp=sharing
hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid...hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1l3JznanKJH1CgRhL9EGWkVJYJ9U_1a3?usp=sharing
Hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài...Hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1y0wSdcOBMBMNVBlWWFrtM9gLxHiVZ?usp=sharing
hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid...hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoVx2?usp=sharing